Starzy Przyjaciele – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 434 Rekrut [-434]
  • 55 Konny [-55]
  • 183 Łucznik [-183]
  • 199 Kusznik
  • 85 Elitarny Żołnierz
  • 105 Puszkarz
Po pokonaniu Katedry, nie wchodzimy w zwój, niszczymy obóz 4 i dopiero zaglądamy do zwoju.
Jeżeli zajrzymy do zwoju po pokonaniu katedry, przygoda się skończy i nie dostaniemy całego doświadczenia.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 115 Rekrut, 85 Elitarny Żołnierz [straty: 115R]
G1 2 50 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 145 Rekrut, 55 Konny
2 fala (200) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 224R, 55K]
G2 3 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 183 Łucznik
2 fala (200) 1 Elitarny Żołnierz, 199 Kusznik [straty: 183Ł]
G2 4 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (200) 95 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 95R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.