Starzy Przyjaciele – Generał 250 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 389 Rekrut [-389]
  • 33 Ochotnik [-33]
  • 61 Konny
  • 68 Łucznik [-68]
  • 82 Kusznik
  • 182 Elitarny Żołnierz
  • 166 Puszkarz
Po pokonaniu Katedry, nie wchodzimy w zwój, niszczymy obóz 4 i dopiero zaglądamy do zwoju.
Jeżeli zajrzymy do zwoju po pokonaniu katedry, przygoda się skończy i nie dostaniemy całego doświadczenia.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (250) 68 Rekrut, 182 Elitarny Żołnierz [straty: 68R]
G1 2 50 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 68 Łucznik
2 fala (250) 85 Rekrut, 33 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 61 Konny, 70 Kusznik [straty: 100R, 68Ł, 33 Och]
G2 3 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 137 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 30 Konny, 82 Kusznik [straty: 137R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (250) 84 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 84R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.