Starzy Przyjaciele – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 288 Rekrut [-288]
  • 127 Konny
  • 230 Kusznik
  • 100 Elitarny Żołnierz
Po pokonaniu Katedry, nie wchodzimy w zwój, niszczymy obóz 4 i dopiero zaglądamy do zwoju.
Jeżeli zajrzymy do zwoju po pokonaniu katedry, przygoda się skończy i nie dostaniemy całego doświadczenia.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G1 2 50 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 70 Rekrut
2 fala (270) 40 Rekrut, 230 Kusznik [straty: 110R]
G2 3 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (270) 75 Rekrut, 195 Kusznik [straty: 76R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 52R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.