Starzy Przyjaciele – Generał 270 + Vargus + MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 474 Rekrut [-474]
  • 270 Kusznik
  • 215 Elitarny Żołnierz
Po pokonaniu Katedry, nie wchodzimy w zwój, niszczymy obóz 4 i dopiero zaglądamy do zwoju.
Jeżeli zajrzymy do zwoju po pokonaniu katedry, przygoda się skończy i nie dostaniemy całego doświadczenia.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (270) 55 Rekrut, 215 Elitarny Żołnierz [straty: 55R]
G1 2 50 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 140 Rekrut
2 fala (270) 40 Rekrut, 230 Kusznik [straty: 180R]
G2 3 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 155 Rekrut
2 fala (270) 270 Kusznik [straty: 155R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (270) 84 Rekrut, 186 Elitarny Żołnierz [straty: 84R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.