Starzy Przyjaciele – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 359 Rekrut [-359]
  • 30 Ochotnik [-30]
  • 70 Konny
  • 68 Łucznik [-68]
  • 89 Kusznik
  • 200 Elitarny Żołnierz
  • 187 Puszkarz
Po pokonaniu Katedry, nie wchodzimy w zwój, niszczymy obóz 4 i dopiero zaglądamy do zwoju.
Jeżeli zajrzymy do zwoju po pokonaniu katedry, przygoda się skończy i nie dostaniemy całego doświadczenia.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (270) 54 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty: 54R]
G1 2 50 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 68 Łucznik
2 fala (270) 85 Rekrut, 30 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 89 Kusznik [straty: 100R, 68Ł, 30 Och]
G2 3 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 77 Kusznik [straty: 122R]
G2 4 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (270) 83 Rekrut, 187 Puszkarz [straty: 83R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.