Starzy Przyjaciele – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 143 Rekrut [-143]
  • 150 Ochotnik [-150]
  • 72 Konny
  • 68 Łucznik [-68]
  • 79 Kusznik
  • 168 Elitarny Żołnierz
Po pokonaniu Katedry, nie wchodzimy w zwój, niszczymy obóz 4 i dopiero zaglądamy do zwoju.
Jeżeli zajrzymy do zwoju po pokonaniu katedry, przygoda się skończy i nie dostaniemy całego doświadczenia.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 20 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 52 Rekrut, 168 Elitarny Żołnierz [straty: 52R]
G1 2 50 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 16 Rekrut, 68 Łucznik
2 fala (MSW) 70 Ochotnik, 72 Konny, 78 Kusznik [straty: 16R, 68Ł, 70 Och]
G2 3 100 Kultysta, 50 Kapłan Mrocznego Kultu, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 80 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 79 Kusznik [straty: 80 Och]
G2 4 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 75 Rekrut, 145 Elitarny Żołnierz [straty: 75R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.