Szaman – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 1.143 Rekrut [-1.143]
  • 254 Ochotnik [-254]
  • 159 Konny
  • 251 Łucznik [-251]
  • 200 Wyborny Łucznik
  • 155 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (200) 54 Rekrut, 1 Żołnierz, 145 Konny [straty: 54R]
G1 2 80 Łotrzyk 1 fala (200) 40 Rekrut, 1 Żołnierz, 159 Konny [straty: 40R]
G1 3 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 132 Rekrut, 68 Żołnierz [straty: 132R]
G2 4 100 Łotr, 80 Łotrzyk 1 fala (200) 92 Ochotnik, 1 Żołnierz, 107 Wyborny Łucznik [straty: 92 Och]
G2 5 90 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (200) 51 Rekrut, 1 Żołnierz, 148 Konny [straty: 51R]
G2 6 80 Łotrzyk, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 40 Rekrut, 1 Żołnierz, 159 Konny [straty: 40R]
G2 7 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy, Śmierdziel 1 fala (200) 76 Rekrut, 124 Żołnierz [straty: 76R]
G3 8 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy 1 fala (200) 72 Rekrut, 128 Żołnierz [straty: 72R]
G3 9 100 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (200) 85 Rekrut, 115 Żołnierz [straty: 85R]
G3 10 100 Łotrzyk, 40 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 145 Rekrut, 55 Żołnierz [straty: 145R]
G3 11 160 Łotr 1 fala (200) 93 Ochotnik, 107 Wyborny Łucznik [straty: 93 Och]
G3 12 80 Łotrzyk, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (200) 90 Rekrut, 24 Ochotnik, 86 Konny [straty: 90R, 24 Och]
G4 13 60 Kultysta, 80 Jeździec Mroku, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut [straty: 155R]
G4 14 40 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, 80 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 42 Rekrut, 119 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 42R, 119Ł]
G4 15 80 Kultysta, 60 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (200) 146 Rekrut, 54 Żołnierz [straty: 146R]
G4 16 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, Tajemniczy Szaman 1 fala (200) 15 Rekrut, 132 Łucznik
2 fala (200) 45 Ochotnik, 155 Żołnierz [straty: 15R, 132Ł, 45 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.