Szaman – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 1.104 Rekrut [-1.104]
  • 78 Ochotnik [-78]
  • 131 Konny
  • 110 Kusznik
  • 107 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (ANS) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny [straty: 39R]
G1 2 80 Łotrzyk 1 fala (ANS) 18 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Konny [straty: 18R]
G1 3 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 63R]
G2 4 100 Łotr, 80 Łotrzyk 1 fala (ANS) 134 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 15 Kusznik [straty: 134R]
G2 5 90 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (ANS) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 111 Konny [straty: 38R]
G2 6 80 Łotrzyk, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 30 Rekrut, 120 Konny [straty: 30R]
G2 7 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy, Śmierdziel 1 fala (ANS) 43 Rekrut, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 43R]
G3 8 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 43 Rekrut, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 43R]
G3 9 100 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (ANS) 52 Rekrut, 98 Elitarny Żołnierz [straty: 52R]
G3 10 100 Łotrzyk, 40 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 63 Rekrut, 87 Elitarny Żołnierz [straty: 63R]
G3 11 160 Łotr 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 147R]
G3 12 80 Łotrzyk, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (ANS) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny [straty: 89R]
G4 13 60 Kultysta, 80 Jeździec Mroku, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 103 Rekrut, 47 Elitarny Żołnierz [straty: 103R]
G4 14 40 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, 80 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (ANS) 40 Rekrut, 110 Kusznik [straty: 140R]
G4 15 80 Kultysta, 60 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (ANS) 102 Rekrut, 48 Elitarny Żołnierz [straty: 102R]
G3 16 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, Tajemniczy Szaman 1 fala (ANS) 78 Ochotnik, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 78 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.