Szaman – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 1.164 Rekrut [-1.164]
  • 206 Konny
  • 101 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 156 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MSW) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 187 Konny [straty: 32R]
G1 2 80 Łotrzyk 1 fala (MSW) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny [straty: 13R]
G1 3 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Puszkarz [straty: 79R]
G2 4 100 Łotr, 80 Łotrzyk 1 fala (MSW) 116 Rekrut, 104 Puszkarz [straty: 116R]
G2 5 90 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (MSW) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 189 Konny [straty: 30R]
G2 6 80 Łotrzyk, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 195 Konny [straty: 24R]
G2 7 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy, Śmierdziel 1 fala (MSW) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Puszkarz [straty: 65R]
G3 8 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 156 Puszkarz [straty: 63R]
G3 9 100 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MSW) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Puszkarz [straty: 85R]
G3 10 100 Łotrzyk, 40 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MSW) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Puszkarz [straty: 75R]
G3 11 160 Łotr 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 120R]
G3 12 80 Łotrzyk, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Konny [straty: 79R]
G4 13 60 Kultysta, 80 Jeździec Mroku, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 94 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 94R]
G4 14 40 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, 80 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 42 Rekrut
2 fala (MSW) 58 Rekrut, 60 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 101 Kusznik [straty: 100R]
G4 15 80 Kultysta, 60 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 90 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 90R]
G4 16 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, Tajemniczy Szaman 1 fala (MSW) 99 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 99R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.