Szaman – Generał Nusala + Vargus + Borys + Młodszy z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 209 Rekrut [-209]
  • 180 Kusznik
  • 168 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS VAR BRS MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 80 Łotrzyk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 3 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 4 100 Łotr, 80 Łotrzyk 1 fala (MGG) 75 Rekrut [straty: 75R]
G2 5 90 Łotrzyk, 80 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 6 80 Łotrzyk, 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 7 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy, Śmierdziel 1 fala (MGG) 35 Rekrut [straty: 35R]
G3 8 100 Łotrzyk, 80 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 9 100 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 10 100 Łotrzyk, 40 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 11 160 Łotr 1 fala (VAR) 72 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 72R]
G3 12 80 Łotrzyk, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G4 13 60 Kultysta, 80 Jeździec Mroku, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G4 14 40 Jeździec Mroku, 80 Siewca Pożogi, 80 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G4 15 80 Kultysta, 60 Jeździec Mroku, 50 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G3 16 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, Tajemniczy Szaman 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 27 Rekrut, 168 Puszkarz [straty: 27R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.