Traper Garrun – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 697 Rekrut [-697]
  • 27 Ochotnik [-27]
  • 177 Konny
  • 153 Żołnierz
Atakując obóz 1 posyłamy Generała na obóz 2, Generał zmieni cel i zaatakuje obóz 1. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (200) 47 Rekrut, 153 Żołnierz [straty: 47R]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (200) 22 Rekrut, 1 Żołnierz, 177 Konny [straty: 22R]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (200) 67 Rekrut, 133 Żołnierz [straty: 67R]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (200) 74 Rekrut, 126 Żołnierz [straty: 74R]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (200) 71 Rekrut, 129 Żołnierz [straty: 71R]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar 1 fala (200) 54 Rekrut, 146 Żołnierz [straty: 54R]
G2 7 200 Ogar 1 fala (200) 48 Rekrut, 152 Żołnierz [straty: 48R]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar 1 fala (200) 64 Rekrut, 136 Żołnierz [straty: 64R]
G3 9 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar 1 fala (200) 118 Rekrut, 82 Żołnierz [straty: 118R]
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (200) 132 Rekrut, 27 Ochotnik, 41 Żołnierz [straty: 132R, 27 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.