Traper Garrun – Generał 250 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 632 Rekrut [-632]
  • 233 Konny
  • 200 Żołnierz
Atakując obóz 1 posyłamy Generała na obóz 2, Generał zmieni cel i zaatakuje obóz 1. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (250) 47 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 47R]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (250) 16 Rekrut, 1 Żołnierz, 232 Konny [straty: 16R]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (250) 57 Rekrut, 193 Żołnierz [straty: 57R]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (250) 74 Rekrut, 176 Żołnierz [straty: 74R]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (250) 71 Rekrut, 179 Żołnierz [straty: 71R]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar 1 fala (250) 54 Rekrut, 196 Żołnierz [straty: 54R]
G2 7 200 Ogar 1 fala (250) 40 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 40R]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar 1 fala (250) 54 Rekrut, 196 Żołnierz [straty: 54R]
G3 9 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar 1 fala (250) 99 Rekrut, 151 Żołnierz [straty: 99R]
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Żołnierz [straty: 120R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.