Traper Garrun – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 604 Rekrut [-604]
  • 255 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 200 Puszkarz
Atakując obóz 1 posyłamy Generała na obóz 2, Generał zmieni cel i zaatakuje obóz 1. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (270) 48 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 48R]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (270) 14 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 255 Konny [straty: 14R]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (270) 57 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 57R]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (270) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 196 Puszkarz [straty: 73R]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (270) 72 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 197 Puszkarz [straty: 72R]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar 1 fala (270) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 200 Puszkarz [straty: 54R]
G2 7 200 Ogar 1 fala (270) 40 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 40R]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar 1 fala (270) 54 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 54R]
G3 9 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar 1 fala (270) 86 Rekrut, 184 Puszkarz [straty: 86R]
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (270) 106 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 163 Puszkarz [straty: 106R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.