Traper Garrun – Generał Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 407 Rekrut [-407]
  • 115 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 93 Puszkarz
Atakując obóz 1 posyłamy Generała na obóz 2, Generał zmieni cel i zaatakuje obóz 1. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 31R]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (ANS) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Konny [straty: 34R]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 37R]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 46R]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 45R]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 36R]
G2 7 200 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 25R]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 35R]
G3 9 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar 1 fala (ANS) 57 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 57R]
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (ANS) 61 Rekrut, 89 Puszkarz [straty: 61R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.