Traper Garrun – Generał Borys z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 396 Rekrut [-396]
  • 164 Konny
  • 159 Puszkarz
Atakując obóz 1 posyłamy Generała na obóz 2, Generał zmieni cel i zaatakuje obóz 1. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (BRS) 38 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 38R]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (BRS) 16 Rekrut, 164 Konny [straty: 16R]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (BRS) 44 Rekrut, 136 Puszkarz [straty: 44R]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (BRS) 36 Rekrut, 144 Puszkarz [straty: 36R]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (BRS) 28 Rekrut, 152 Puszkarz [straty: 28R]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar 1 fala (BRS) 45 Rekrut, 135 Puszkarz [straty: 45R]
G2 7 200 Ogar 1 fala (BRS) 21 Rekrut, 159 Puszkarz [straty: 21R]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar 1 fala (BRS) 40 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 40R]
G3 9 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar 1 fala (BRS) 56 Rekrut, 124 Puszkarz [straty: 56R]
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (BRS) 72 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 72R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.