Traper Garrun – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 532 Rekrut [-532]
  • 206 Konny
  • 180 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 1 posyłamy Generała na obóz 2, Generał zmieni cel i zaatakuje obóz 1. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (MSW) 44 Rekrut, 176 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (MSW) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny [straty: 13R]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (MSW) 57 Rekrut, 163 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (MSW) 55 Rekrut, 165 Elitarny Żołnierz [straty: 55R]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (MSW) 45 Rekrut, 175 Elitarny Żołnierz [straty: 45R]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar 1 fala (MSW) 54 Rekrut, 166 Elitarny Żołnierz [straty: 54R]
G2 7 200 Ogar 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 180 Elitarny Żołnierz [straty: 40R]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar 1 fala (MSW) 54 Rekrut, 166 Elitarny Żołnierz [straty: 54R]
G3 9 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar 1 fala (MSW) 76 Rekrut, 144 Elitarny Żołnierz [straty: 76R]
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (MSW) 94 Rekrut, 126 Elitarny Żołnierz [straty: 94R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.