Traper Garrun – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 313 Rekrut [-312]
  • 169 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 109 Puszkarz
Atakując obóz 1 posyłamy Generała na obóz 2, Generał zmieni cel i zaatakuje obóz 1. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (VAR) 27 Rekrut, 153 Konny [straty: 27R]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (NUS) 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Konny [straty: 12R]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 37R]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 169 Konny [straty: 11R]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Konny [straty: 15R]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 36R]
G2 7 200 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 25R]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 35R]
G3 9 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar 1 fala (VAR) 58 Rekrut, 122 Konny [straty: 58R]
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (NUS) 56 Rekrut, 109 Puszkarz [straty: 56R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.