Traper Garrun – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 399 Rekrut [-399]
  • 152 Konny
  • 109 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 1 posyłamy Generała na obóz 2, Generał zmieni cel i zaatakuje obóz 1. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 37R]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (NUS) 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Konny [straty: 12R]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 54R]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 15R]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 26R]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 48R]
G2 7 200 Ogar 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 40R]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 52R]
G3 9 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 59R]
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (NUS) 56 Rekrut, 109 Elitarny Żołnierz [straty: 56R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.