Traper Garrun – VAR + ANS + BUS + MIK + MSW (stachusiekiera)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 2x
  • 234 Konny
  • 147 Elitarny Żołnierz
  • 90 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

ANS NUS MIK MSW1 MSW2
Pierwsza Pomoc (3/3) Pierwsza Pomoc (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Natychmiastowe
Ozdrowienie (1/1)
Potężna Szarża (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Pierwsza Pomoc (3/3)
Kolos (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Natychmiastowe
Ozdrowienie (1/1)
Pierwsza Pomoc (3/3)
Natychmiastowe
Ozdrowienie (1/1)


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Drobny Kłusownik, 40 Ogar 1 fala (NUS) 1 Konny
2 fala (MIK) 1 Elitarny Żołnierz, 214 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Drobny Kłusownik, 120 Łowca Królików 1 fala (MSW) 1 Elitarny Żołnierz, 234 Konny [straty: 0]
G1 3 60 Drobny Kłusownik, 140 Ogar 1 fala (MSW) 1 Konny
2 fala (MSW) 1 Konny
3 fala (MIK) 1 Elitarny Żołnierz, 214 Konny [straty: 0]
G2 4 80 Łowca Królików, 50 Ogar 1 fala (MSW) 1 Konny
2 fala (MIK) 1 Elitarny Żołnierz, 214 Konny [straty: 0]
G2 5 50 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 30 Ogar 1 fala (MSW) 1 Konny
2 fala (MIK) 1 Elitarny Żołnierz, 214 Konny [straty: 0]
G2 6 80 Drobny Kłusownik, 80 Ogar BLOK
G2 7 200 Ogar 1 fala (NUS) 1 Konny [straty: 0]
G3 8 50 Drobny Kłusownik, 150 Ogar BLOK
G3 0 100 Drobny Kłusownik, 30 Łowca Królików, 70 Ogar BLOK
G3 10 49 Drobny Kłusownik, 50 Łowca Królików, 100 Ogar, Traper Garrun 1 fala (NUS) 1 Konny
2 fala (ANS) 1 Konny
3 fala (VAR) 90 Konny, 90 Kusznik [straty: 0]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Ustawienie Obóz 1-3Obóz 6Obóz 8-9

Generałowie muszą być ustawieni w ten sposób, w innym wypadku zostaną przechwyceni przez wrogi obóz.
Z Wa (1 Konny), oraz z Wb (1 Elitarny Żołnierz + 214 Konny) wysyłamy Nusalę i Mikołajową na obóz 1.
Czekamy chwilę i z Wc (1 Elitarny Żołnierz + 234 Konny) puszczamy MSW na obóz 2.
Gdy Mikołajowa wróci przestawiamy ją na pozycję We.
Gdy wróci MSW, puszczamy atak z Wc, Wd i We na obóz 3.

Z Ga (59 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 1 Konny) wysyłamy Nusalę na obóz 7.

Z Gb (65 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Gc (82 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
Z Wa (1 fala (NUS) 1 Konny) wysyłamy Nusalę na obóz 10, zaraz po nim
z Wb (2 fala (ANS) 1 Konny) wysyłamy Anslema na obóz 10, zaraz po nim
z Wc (3 fala (VAR) 90 Konny + 90 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 10.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.