Uratuj Wieczerzę Wigilijną – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 189 Rekrut [-189]
  • 191 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 177 Puszkarz
  • 158 Rekrut [-158]
  • 182 Konny
  • 26 Elitarny Żołnierz
  • 177 Puszkarz
Obóz z Zrzędą atakujemy na końcu, ponieważ jeśli zrobimy to wcześniej i niechcący opuścimy mapę lub klikniemy na zwój misji, przygoda skończy się i nie otrzymamy całego doświadczenia. Garnizon G2 przy ataku na obozy 2 i 3 stawiamy jak najbliżej góry. Generał musi iść po prawej stronie latarni, inaczej zmieni cel.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Miotacz Kamieni, 40 Łotr 1 fala (200) 19 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Konny [straty: 19R]
G2 2 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku 1 fala (200) 23 Rekrut, 177 Puszkarz [straty: 23R]
G2 3 50 Miotacz Kamieni, 60 Łotrzyk 1 fala (200) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty: 17R]
G3 4 20 Łotr, 20 Łowca, 40 Konny Dezerter 1 fala (200) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Puszkarz [straty: 37R]
G3 5 20 Łotrzyk, 20 Kultysta, 20 Nomada 1 fala (200) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 191 Konny [straty: 8R]
G3 6 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Zrzęda 1 fala (200) 85 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 85R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 5

Z Ga (25 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (200) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3.

Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 6 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 5), zaraz po nim
z W (1 fala (200) 85 Rekrut, 115 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 6.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.