Uratuj Wieczerzę Wigilijną – Generał Anslem z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 124 Rekrut [-124]
  • 141 Konny
  • 137 Żołnierz
  • 109 Rekrut [-109]
  • 141 Konny
  • 125 Żołnierz
Obóz z Zrzędą atakujemy na końcu, ponieważ jeśli zrobimy to wcześniej i niechcący opuścimy mapę lub klikniemy na zwój misji, przygoda skończy się i nie otrzymamy całego doświadczenia.
Garnizon G2 przy ataku na obozy 2 i 3 stawiamy jak najbliżej góry. Generał musi iść po prawej stronie latarni, inaczej zmieni cel.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Miotacz Kamieni, 40 Łotr 1 fala (ANS) 15 Rekrut, 135 Konny [straty: 15R]
G2 2 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 137 Żołnierz [straty: 13R]
G2 3 50 Miotacz Kamieni, 60 Łotrzyk 1 fala (ANS) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 134 Konny [straty: 15R]
G3 4 20 Łotr, 20 Łowca, 40 Konny Dezerter 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Żołnierz [straty: 25R]
G3 5 20 Łotrzyk, 20 Kultysta, 20 Nomada 1 fala (ANS) 9 Rekrut, 1 Żołnierz, 141 Konny [straty: 9R]
G3 6 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Zrzęda 1 fala (ANS) 47 Rekrut, 103 Żołnierz [straty: 47R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2

Z Ga (28 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 134 Konny) wysyłamy Anslema na obóz 3.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.