Uratuj Wieczerzę Wigilijną – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 123 Rekrut [-123]
  • 180 Konny
  • 164 Elitarny Żołnierz
  • 107 Rekrut [-107]
  • 180 Konny
  • 164 Elitarny Żołnierz
Obóz z Zrzędą atakujemy na końcu, ponieważ jeśli zrobimy to wcześniej i niechcący opuścimy mapę lub klikniemy na zwój misji, przygoda skończy się i nie otrzymamy całego doświadczenia.
Garnizon G2 przy ataku na obozy 2 i 3 stawiamy jak najbliżej góry. Generał musi iść po prawej stronie latarni, inaczej zmieni cel.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Miotacz Kamieni, 40 Łotr 1 fala (BRS) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Konny [straty: 5R]
G2 2 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 16 Rekrut, 164 Elitarny Żołnierz [straty: 16R]
G2 3 50 Miotacz Kamieni, 60 Łotrzyk 1 fala (BRS) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G3 4 20 Łotr, 20 Łowca, 40 Konny Dezerter 1 fala (BRS) 19 Rekrut, 161 Elitarny Żołnierz [straty: 19R]
G3 5 20 Łotrzyk, 20 Kultysta, 20 Nomada 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G3 6 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Zrzęda 1 fala (BRS) 75 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty: 75R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2

Z Ga (25 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 8 Rekrut, 172 Konny) wysyłamy Borysa na obóz 3.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.