Uratuj Wieczerzę Wigilijną – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 72 Rekrut [-72]
  • 175 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 103 Puszkarz
Obóz z Zrzędą atakujemy na końcu, ponieważ jeśli zrobimy to wcześniej i niechcący opuścimy mapę lub klikniemy na zwój misji, przygoda skończy się i nie otrzymamy całego doświadczenia.
Garnizon G2 przy ataku na obozy 2 i 3 stawiamy jak najbliżej góry. Generał musi iść po prawej stronie latarni, inaczej zmieni cel.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Miotacz Kamieni, 40 Łotr 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Konny [straty: 5R]
G2 2 40 Kultysta, 40 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 175 Konny [straty: 4R]
G2 3 50 Miotacz Kamieni, 60 Łotrzyk 1 fala (NUS) 8 Rekrut, 157 Konny [straty: 8R]
G3 4 20 Łotr, 20 Łowca, 40 Konny Dezerter 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Konny [straty: 8R]
G3 5 20 Łotrzyk, 20 Kultysta, 20 Nomada 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G3 6 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Zrzęda 1 fala (ANS) 47 Rekrut, 103 Puszkarz [straty: 47R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.