Uratuj Wieczerzę Wigilijną – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 2 Rekrut

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

MGG
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Obóz z Zrzędą atakujemy na końcu, ponieważ jeśli zrobimy to wcześniej i niechcący opuścimy mapę lub klikniemy na zwój misji, przygoda skończy się i nie otrzymamy całego doświadczenia.
Generał zniszczy inne obozy na swojej drodze bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Miotacz Kamieni, 40 Łotr 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 2 50 Miotacz Kamieni, 60 Łotrzyk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 6 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Zrzęda 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.