Uśpiona Rafa – DUCH (Breaku)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 330 Rekrut [-177]
  • 141 Żołnierz
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 32 Wyborny Łucznik [-27]
  • 58 Konny
  • 143 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DUCH
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (DUCH) 30 Rekrut, 141 Żołnierz, 1 Elitarny Żołnierz, 58 Konny [straty: 23R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (DUCH) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 11 Wyborny Łucznik, 143 Puszkarz [straty: 34R, 11WŁ]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (DUCH) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 21 Wyborny Łucznik, 143 Puszkarz [straty: 38R, 16WŁ]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (DUCH) 40 Rekrut, 132 Żołnierz, 58 Konny [straty: 13R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (DUCH) 120 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 69R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.