Uśpiona Rafa – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 488 Rekrut [-488]
  • 155 Konny
  • 101 Wyborny Łucznik
  • 137 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (200) 44 Rekrut, 1 Żołnierz, 155 Konny [straty: 44R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (200) 85 Rekrut, 115 Żołnierz [straty: 85R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (200) 67 Rekrut, 133 Żołnierz [straty: 67R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (200) 29 Rekrut, 70 Konny, 101 Wyborny Łucznik [straty: 29R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 63 Rekrut, 137 Żołnierz [straty: 263R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.