Uśpiona Rafa – Generał 250 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 327 Rekrut [-327]
  • 217 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 184 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (250) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 215 Konny [straty: 34R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (250) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Puszkarz [straty: 75R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Puszkarz [straty: 65R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (250) 33 Rekrut, 217 Konny [straty: 33R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 120R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.