Uśpiona Rafa – Generał 250 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 208 Rekrut [-208]
  • 105 Ochotnik [-105]
  • 217 Konny
  • 183 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (250) 34 Rekrut, 1 Żołnierz, 215 Konny [straty: 34R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (250) 74 Rekrut, 176 Żołnierz [straty: 74R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (250) 67 Rekrut, 183 Żołnierz [straty: 67R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (250) 33 Rekrut, 217 Konny [straty: 33R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (250) 105 Ochotnik, 145 Żołnierz [straty: 105 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.