Uśpiona Rafa – Generał Anslem z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 256 Rekrut [-256]
  • 128 Konny
  • 110 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (ANS) 32 Rekrut, 1 Żołnierz, 117 Konny [straty: 32R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (ANS) 45 Rekrut, 105 Żołnierz [straty: 45R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 40 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 40R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (ANS) 21 Rekrut, 1 Żołnierz, 128 Konny [straty: 21R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (ANS) 118 Rekrut, 32 Żołnierz [straty: 118R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.