Uśpiona Rafa – Generał Borys z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 391 Rekrut [-391]
  • 155 Konny
  • 149 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (BRS) 30 Rekrut, 150 Konny [straty: 30R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (BRS) 40 Rekrut, 140 Żołnierz [straty: 40R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 31 Rekrut, 149 Żołnierz [straty: 31R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (BRS) 25 Rekrut, 155 Konny [straty: 25R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 65 Rekrut, 115 Żołnierz [straty: 265R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.