Uśpiona Rafa – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 266 Rekrut [-266]
  • 192 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 172 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (MSW) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 187 Konny [straty: 32R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (MSW) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Puszkarz [straty: 50R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 47 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Puszkarz [straty: 47R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (MSW) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny [straty: 27R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (MSW) 110 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 110R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.