Uśpiona Rafa – Generał MSW z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 153 Rekrut [-153]
  • 102 Ochotnik [-102]
  • 192 Konny
  • 176 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (MSW) 32 Rekrut, 1 Żołnierz, 187 Konny [straty: 32R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (MSW) 50 Rekrut, 170 Żołnierz [straty: 50R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 44 Rekrut, 176 Żołnierz [straty: 44R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (MSW) 27 Rekrut, 1 Żołnierz, 192 Konny [straty: 27R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (MSW) 102 Ochotnik, 118 Żołnierz [straty: 102 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.