Uśpiona Rafa – Generał Nusala + Młodszy z Rekrutami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 3 Rekrut

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (MGG) 1 Rekrut
4 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.