Uśpiona Rafa – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 163 Rekrut [-163]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Ochotnik, 60 Łucznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2 40 Konny, 40 Żołnierz, 40 Łucznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 3 40 Konny, 30 Żołnierz, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 4 30 Elitarny Żołnierz, 50 Wyborny Łucznik, 20 Puszkarz 1 fala (MGG) 40 Rekrut [straty: 40R]
G2 5 80 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.