Uśpiony Wulkan – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 171 Rekrut [-171]
  • 188 Konny
  • 28 Łucznik [-28]
  • 121 Kusznik
  • 156 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (200) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Konny [straty: 11R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 17 Rekrut, 183 Konny [straty: 17R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (200) 49 Rekrut, 151 Elitarny Żołnierz [straty: 49R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 44 Rekrut, 156 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 50 Rekrut, 28 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Kusznik [straty: 50R, 28Ł]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.