Uśpiony Wulkan – Generał 200 z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 175 Rekrut [-175]
  • 188 Konny
  • 29 Łucznik [-29]
  • 120 Kusznik
  • 152 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (200) 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 188 Konny [straty: 11R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 17 Rekrut, 183 Konny [straty: 17R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (200) 49 Rekrut, 151 Żołnierz [straty: 49R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 48 Rekrut, 152 Żołnierz [straty: 48R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 50 Rekrut, 29 Łucznik, 1 Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 50R, 29Ł]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.