Uśpiony Wulkan – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 164 Rekrut [-164]
  • 244 Konny
  • 207 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 244 Konny [straty: 5R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 239 Konny [straty: 10R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (250) 49 Rekrut, 201 Elitarny Żołnierz [straty: 49R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (250) 43 Rekrut, 207 Elitarny Żołnierz [straty: 43R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 57 Rekrut, 193 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.