Uśpiony Wulkan – Generał 250 z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 132 Rekrut [-132]
  • 244 Konny
  • 29 Łucznik [-29]
  • 195 Kusznik
  • 207 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 244 Konny [straty: 5R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 10 Rekrut, 1 Żołnierz, 239 Konny [straty: 10R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (250) 49 Rekrut, 201 Żołnierz [straty: 49R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (250) 43 Rekrut, 207 Żołnierz [straty: 43R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 25 Rekrut, 29 Łucznik, 1 Żołnierz, 195 Kusznik [straty: 25R, 29Ł]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.