Uśpiony Wulkan – Generał 270 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 160 Rekrut [-160]
  • 267 Konny
  • 226 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (270) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 267 Konny [straty: 2R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 261 Konny [straty: 8R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (270) 49 Rekrut, 201 Elitarny Żołnierz [straty: 49R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (270) 44 Rekrut, 226 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 57 Rekrut, 213 Elitarny Żołnierz [straty: 57R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.