Uśpiony Wulkan – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 220 Rekrut [-220]
  • 139 Konny
  • 110 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (ANS) 11 Rekrut, 139 Konny [straty: 11R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 15 Rekrut, 135 Konny [straty: 15R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (ANS) 40 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty: 40R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (ANS) 41 Rekrut, 109 Elitarny Żołnierz [straty: 41R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (ANS) 113 Rekrut, 37 Elitarny Żołnierz [straty: 113R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.