Uśpiony Wulkan – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 140 Rekrut [-140]
  • 180 Konny
  • 154 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 175 Konny [straty: 4R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 31 Rekrut, 149 Elitarny Żołnierz [straty: 31R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (BRS) 26 Rekrut, 154 Elitarny Żołnierz [straty: 26R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 79 Rekrut, 101 Elitarny Żołnierz [straty: 79R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.