Uśpiony Wulkan – Generał Nusala + Vargus z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 183 Rekrut [-13]
  • 191 Konny
  • 188 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS VAR
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 191 Konny [straty: 3R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 180 Rekrut [straty: 4R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 6 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Kusznik [straty: 6R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.