Uśpiony Wulkan – Generał Nusala + Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 180 Rekrut [-64]
  • 172 Konny
  • 148 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (NUS) 1 Rekrut, 164 Konny [straty: 1R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 7 Rekrut, 158 Konny [straty: 7R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Konny [straty: 7R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 18R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 31 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Kusznik [straty: 31R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.