Uśpiony Wulkan – Generał Nusala z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 195 Rekrut [-130]
  • 164 Konny
  • 83 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (NUS) 1 Rekrut, 164 Konny [straty: 1R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 7 Rekrut, 158 Konny [straty: 7R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 22R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 18R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 82 Rekrut, 83 Żołnierz [straty: 82R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.