Uśpiony Wulkan – MIK + MSW (andrys13)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 15 Rekrut [-8]
  • 215 Konny
  • 215 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MIK
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (MIK) 215 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MIK) 15 Rekrut, 200 Konny [straty: 5R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MIK) 215 Konny [straty: 1R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MIK) 140 Konny, 75 Kusznik [straty: 1R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MIK) 215 Kusznik [straty: 1R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.