Uśpiony Wulkan – Młodszy Generał Gemini z Kusznikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 2 Rekrut
  • 155 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

MGG
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 155 Kusznik [straty: 0]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.