Uśpiony Wulkan – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 64 Rekrut [-64]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2 50 Kultysta, 40 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 3 30 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 30 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G3 4 40 Jeździec Mroku, 40 Siewca Pożogi, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G3 5 80 Jeździec Mroku, 40 Tańcząca Derwisz, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 60 Rekrut [straty: 60R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.