Wyspa Piratów – Generał Anslem + 2xMSW z Puszkarzami (szybki atak)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

JEDEN GENERAŁ DLA WSZYSTKICH GENERAŁÓW
  • 361 Rekrut [-361]
  • 60 Puszkarz
  • 2x
  • 430 Rekrut [-361]
  • 160 Puszkarz
Generał zniszczy po drodze wszystkie obozy.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Kolce, 100 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 170 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 109R]
G1 2 80 Kolce, 80 Łupieżca, 2 Piracki Oficer 1 fala (ANS) 90 Rekrut, 60 Puszkarz [straty: 82R]
G1 3 70 Ogniomistrz, 100 Łupieżca, 10 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (MSW) 170 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 170R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.