Wyspa Piratów – Generał Nusala + MSW z Puszkarzami (szybki atak)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

JEDEN GENERAŁ DLA WSZYSTKICH GENERAŁÓW
  • 340 Rekrut [-340]
  • 75 Puszkarz
  • 2x
  • 350 Rekrut [-340]
  • 200 Puszkarz

VIDEO PORADNIK
Generał zniszczy po drodze wszystkie obozy.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Kolce, 100 Łupieżca, 50 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 84R]
G1 2 80 Kolce, 80 Łupieżca, 2 Piracki Oficer 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 86R]
G1 3 70 Ogniomistrz, 100 Łupieżca, 10 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (MSW) 170 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 170R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.