Wyspa Tikki – Generał Nusala + Vargus + MSW + 2xMO z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 2x
  • 348 Rekrut [-348]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 162 Kusznik
  • 2x 2x
  • 116 Rekrut [-116]
  • 270 Konny
  • 50 Elitarny Żołnierz
  • 162 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS VAR
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 20 Nomada, 50 Konna Amazonka, 50 Włócznik Konny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 1 Rekrut
3 fala (MSW) 1 Rekrut
4 fala (VAR) 100 Rekrut [straty: 4R]
G1 2 50 Nomada, 50 Konna Amazonka, 50 Konny Łucznik 1 fala (VAR) 88 Rekrut, 107 Kusznik [straty: 88R]
G1 3 70 Nomada, 70 Katafrakt 1 fala (VAR) 84 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Kusznik [straty: 84R]
G1 4 60 Nomada, 60 Włócznik Konny, Ryczący Byk 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Kusznik [straty: 32R]
G1 5 70 Strzelec, 60 Katafrakt 1 fala (VAR) 60 Rekrut, 135 Kusznik [straty: 60R]
G1 6 60 Nomada, 70 Konna Amazonka, Ryczący Byk 1 fala (VAR) 80 Rekrut, 115 Kusznik [straty: 80R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2 i 3Obóz 5

Z Ga (12 Elitarny Żołnierz + 158 Konny) wysyłamy Mistrza Obrony na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (20 Elitarny Żołnierz + 112 Konny) wysyłamy Mistrza Obrony na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 4.

Z W (1 fala (VAR) 80 Rekrut, 115 Kusznik) wysyłamy Vargusa na obóz 6, zaraz po nim
z Gc (50 Elitarny Żołnierz + 50 Konny) wysyłamy Mistrza Obrony na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.